Dealer Login
sofSURFACES logo
DuraSound akoestische tegels logo
akoestische tegels floor scoreakoestische tegels garantieakoestische tegels kros lock

DuraSound rubberen akoestische tegels

Verminder storende geluiden en trillingen van fitnessapparatuur drastisch metonze DuraSound akoestische rubberen tegels. We hebben DuraSound zoontworpen, dat trillingen beter worden verdeeld en geabsorbeerd. Dezevloer zorgt voor een ongeëvenaarde akoestiek in uw fitnessruimte endat weten uw klanten zeker te waarderen!

DuraSound rubberen akoestische tegels absorbeert trillingen


Zwijgen is goud

Geluidsoverlast is een van de grootste probleem voor veel fitnesscentra. Dehoeveelheid geluid kan een goede work-out maken of breken. Daarnaastspeelt het een belangrijke rol als de ruimte wordt gedeeld in eenmultifunctioneel gebouw. Per gemeente is de norm voor geluidsoverlastvastgelegd en wordt getoetst of alle voorzorgsmaatregelen zijngenomen om overmatig, repetitief en storend geluid teverminderen.Hetminimaliseren van geluidsoverlast is dus op verschillende fronten vangroot belang. Door te kiezen voor onze geluid reducerende vloerbewijs je jezelf en je buren dus een grote dienst!

Het ontwerp maakt het verschil

Lawaai gaat niet alleen door de lucht maar zeker ook door de structuur vaneen gebouw. In een fitnesscentrum komen veel geluiden samen; van demuziek tijdens de aerobicsles, tot het vallen van halters of derepeterende trillingen van veel fitness apparatuur. Juist deze schok-en trillingsgeluiden worden door de bouwconstructie gemakkelijk naarnaburige ruimtes overgedragen. Zo geeft elk type geluid zijn eigenreeks uitdagingen voor een goede oplossing.Detwee belangrijkste beinvloeders zijn de bouwmaterialen en demensen/apparatuur.

Bouwmateriaal

Men moet een holistischebenadering aannemen wat betreft beperking van geluidsoverlast enrekening houden met de bouwmaterialen van niet alleen uw eigenruimte, maar tevens van aangrenzende ruimtes.
Elk fysiek element van eenfitnesscentrum is van invloed op het vermogen voor het afvoeren,absorberen of reflecteren van geluid.

1. Vorm : de hoeken enrondingen van oppervlaktewanden plafonds en vloeren
2. Materiaal : betonnenwanden, gipsplaat en verlaagde plafonds, vinylvloeren enbinnendeuren.
3. Apparatuur : gladde,harde fitnes apparatuur.

De effecten van mensen enapparatuur

Wanneer een gewichtheffereen halter laat vallen, verplaatst de geproduceerde energie zichoveral naartoe. In de meeste gevallen kan het geluid door deakoestiek van een fitnesscentrum zich verplaatsen onder vloermatten,door wanden en plafonds, waarbij diegenen die aangrenzende ruimtes,bedrijven of woonruimtes gebruiken, worden verstoord. 

De effecten van geluid vanmensen en apparatuur gaan veel verder dan alleen gewichten.Circuittraining, loopbanden, spinning-lessen, dans, CrossFit enaerobics zorgen allemaal voor unieke uitdagingen.

DuraSound rubberen akoestische tegels absorbeert trillingenLaten we het hebben overde fysieke eigenschappen - Het duraSOUND-verschil

Het is geen raketwetenschap,maar het komt wel in de buurt. De fysieke kwaliteit van rubberenakoestische duraSOUND-tegels maken een unieke geluidsdemping en langelevensduur mogelijk door:

a. nauwkeurig ontworpenholle ruimten welke geluid inkapselen.
b. een constructie welketrilling- en geluidsenergie opvangt, absorbeert en verspreidt. 

duraSound-tegels zijngemaakt van 100% gerecycled materiaal en kunnen geluidsoverdrachtterugdringen tot wel 38 decibel (dB)! 


Inzicht in de wetenschap.

sofSURFACES werkt samen meteen mondiale organisatie die is geaccrediteerd als ISO17025:2005-laboratoriumsysteem door  het Amerikaanse Ministerie vanHandel, National Institute of Standards and Technology (NIST) onderhet National Voluntary Laboratory Accreditation Program(NVLAP-laboratoriumcode: 100227-0).

• Geluidstransmmissieklasse(STC), ASTM E90/413, voor `airborne sound`.
• Impactisolatieklasse(IIC), ASTM E492/E989, voor `impact sound`.
• Delta IIC (ΔIIC )

International Building Codesuggereert beoordelingen van 50 voor STC- en IIC-testen. Zoals u kuntzien scoren onze vloeren tussen de 53 en 56 over een ruwe betonplaatvan 6,0 inch (zonder plafond)!


duraSOUND klinkt compleetanders dan de rest

Naast deze standaard testenhebben we niet standaard testen laten uitvoeren welke zeer nauwkeurigde echte prestaties laten zien. Bij deze tetsen zijn gewichten van 25en 55 LB van verschillende hoogtes op de tegels neergekomen. Dezetesten geven een realistischer beeld van hoe ons product presteertbinnen de omgeving van een fitnesscentrum.

DuraSound rubberen akoestische tegels test resultatenDuraSound rubberen akoestische tegels tegel test resultatenDuraSound tegels zijnverkrijgbaar in 6 standaard kleuren binnen de Plus Serie. Ontwerp uw eigen kleur & Layout

Geluidshinder aanpakken

Elk geluid dat te hard is ofdat te lang duurt, kan leiden tot stress en zelfs angst , dit omvatook het geluid binnen uw fitnesscentrum! Verder betekent een luideresportschool dat het waarschijnlijk is dat uw klanten het volumeverhogen op hun koptelefoon, wat zou kunnen bijdragen aangehoorbeschadiging op de lange termijn. Geluidsreductie leidt nietalleen tot een meer aangename ervaring voor klanten, maar kan leidentot een gezonder leven voor uw leden. 

Geluidsdrukniveau (SPL)wordt specifiek gedefinieerd in decibel. Denk eraan dat elke toenamevan 3 dB de geluidsenergie verdubbelt (maar dit is maar net merkbaarvoor een luisteraar). Wanneer 10 dB wordt toegevoegd, wordt deenergie vertienvoudigd, en bij toevoegen van 20 dB wordt het honderdkeer verhoogd. Aangezien mensen amplitude niet lineair waarnemen,klinkt een reductie van 10 dB alsof de luidheid werd gereduceerd met50%. Een reductie van 1 tot 2 dB wordt gezien als een “enigszinsmerkbaar” verschil.

DuraSound rubberen akoestische tegels tegel test resultaten

Ontwerp uw eigen kleur & Layout

voor de speel-, fitness- of daktegels

Creëer het mooiste design voor uw project.

Ontwerpen

Direct informatie aanvragen:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form